Vol383女神朱可儿Flower三亚旅拍车拍系列主题半脱露豪乳诱惑写真67P朱可儿花漾

Vol383女神朱可儿Flower三亚旅拍车拍系列主题半脱露豪乳诱惑写真67P朱可儿花漾

今其人血虚手足痹,阳虚手足厥,且因呕欬后而肿,故不加也。 以硝石入血消坚,矾石入气胜湿,然此方治标固宜,非图本之治,世久书□,姑辨尤怡曰:黄家,日晡所本当发热,今发热而反恶寒者,此为女劳得之疸也。

根傍者,山根两傍,两目内之部也,而居内部之上,故应候膺乳胸前之疾也。儿自胞胎既脱以后,有因便柲,腹中秽恶不净,今儿腹满其吐不止者,一捻金主之,若生育时触冒寒邪,人裹犯胃,则曲腰而啼,吐沫不止者,香苏饮温散之,又有胎前受热,面黄赤手足温,口吐黄涎酸粘者,二陈汤加黄连主之,若胎前受寒,面青白,四肢冷,口吐清稀白沫者,理中汤主之。

<目录>卷三\妇人杂病脉证并治第二十二右一味末,以白粉少许,和合相得,如枣大,绵裹内之,自然温。羊肝、生椒皆属于火,共食恐损伤人五藏也。

如青赤合化,红而兼青之色。<目录>卷三\跌蹶手指臂肿转筋阴狐疝蛔虫病脉证并治第十九转筋之为病,其人臂脚直,脉上下行,微弦,转筋入腹者,鸡屎白散主之。

厥阴经上出额,与督脉会于巅,故干呕吐涎沫者,里寒也,头痛者,寒气从经脉上攻也。师曰:此病属带下,何以故?

健忘惊悸,怔忡不安,实狂昏冒,虚悲凄然。脉迟不能兼滑,惟浮取之迟,沉取之滑,则有之矣。

Leave a Reply