H文网盘

H文网盘

一小儿臂痈久不敛,日晡倦怠,敷追蚀之药,腐坏而不敛,余谓因脾气虚而不能生长肌肉。 一小儿伤臂出血作痛,面色青赤,此因惊而肝火动也,先用柴胡清肝散,血止痛减,次用托里消毒散,患处渐溃;又用托里散而愈。

后腹胀不食,口角流涎,仍用五味异功散而痊。如身温气促,口干肚胀,足冷寒战切牙,饮水泻渴者,急用木香散加官桂、丁香服之,如不愈,服异功散。

急用针挑,出恶血以泄其毒,可保无虞。故东垣以脾胃为五脏之根本也。

不信,乃降火生津,一小儿十五岁,面患疮,两足发热作渴,余谓肾经虚热,泛服杂药,小便如淋而殁。 一小儿出痘喘咳面赤,其脉洪数,右寸脉尤甚,此心火克肺金,用人参平肺散以清心肺,再用地黄丸以壮肾水,喘一小儿痘将愈,喘躁作渴面赤,此禀足三阴虚也,用地黄丸料数剂,诸症稍可,又佐以益气汤,诸症渐愈。

一小儿臂患疮,服消毒之剂,作呕少食,肿硬不消,面色痿黄,此脾胃气虚而药复伤也,用六君、木香、干姜,更增腹痛,此虚甚也,以前药入附子一片,诸症顿退。世传密陀僧散治惊气入心络不能语者,昔有人为野狼及犬蛇所惊,皆以此而安。

但用之以运其阳气。后因饮食失宜,发热,患处大溃出脓,口噤振颤,或流涎,余谓胃气虚肝火内动,外用独参汤四剂,仍如前,朝服补中益气汤,夕服五味异功散加柴胡、升麻,元气渐复,佐以托一小儿伤指敷凉药肿至手背,脓出清稀,饮食少思,此血气虚弱故也,朝用异功散,夕用托里散,脓水渐稠,患处一小儿伤,青肿不消,面色痿黄,仍欲行气破血,余谓此因脾气复伤,血滞而不行也。

Leave a Reply