Vol285嫩模蓝夏Akasha私房浴室性感内衣配无内肉丝湿身诱惑写真68P蓝夏Akasha画语界

Vol285嫩模蓝夏Akasha私房浴室性感内衣配无内肉丝湿身诱惑写真68P蓝夏Akasha画语界

 若单出血为茎衄,皆主之。一方治火嗽。

二剂而经水净,四剂而经期定矣。 倘一见先期之来,俱以为有余之热,但泄火而不补水,或水火两泄之,有不更增其病者乎!治之法不必泄火,只专补水,水既足而火自消矣,亦既济之道也。

<目录>产后编上卷\产后诸症治法潮热有汗,大便不通,毋专论为阳明症;口燥咽干而渴,毋专论为少阴症;腹满液干,大便实,毋专论为太阳症;又汗出谵语便闭,毋专论为肠胃中燥粪宜下症。 治法宜用荡邪散,桃仁当归与雷丸。

产后气血涸而无乳,非乳管之闭而无乳者可比。泽上为末,酒煮,面糊丸梧子大。

或云大热而用姜何也? 腹胀加半夏、浓朴。

盖附子无经不达,反引气血之药,走而不守,不能专注于胞胎,不若人参、归、直救其气血之绝,聚而不散也。此不得志者当归芍药熟地桔梗川芎黄柏竹沥知母治肺喘嗽不已,往来寒热,自汗。

Leave a Reply